ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ

Шофьорската книжка е документ,  удостоверяващ правото на дадено лице да управлява моторно превозно средство ( МПС ). Съгласно българското законодателство този документ може да бъде използван и като документ за самоличност.

Как да се сдобия с шофьорска книжка ?

В рамките на Европейския Съюз (ЕС) всяка страна членка сама определя правилата и законите за придобиване на шофьорска книжка. Разпоредбите на Европейското законодателство, обаче, поставят рамката на тези правила и закони, като дефинират минималните  стандарти, които трябва да бъдат изпълнени, както по отношение на процеса на обучение /теория и практика/, така и по отношение на квалификацията на преподавателите и провеждането на автоизпита. Автошкола ТРАНСКОМ КУРС  ООД подготвя курсистите си по програма, съгласувана с всички разпоредби на европейското и национално законодателство.

cover

Какво включват шофьорските курсове ?

Нашата програма включва :

  • Теория – 40 учебни часа
  • Обучение по устройство на автомобила – 4 учебни часа
  • Лекции по безопасност на движението – 36 учебни часа
  • Кормуване – 31 учебни часа
  • Задължителен пробен /вътрешен/ автоизпит – теория ( листовки ) и практика