Практика – Кормуване

Едновременно с теоретичната част, обучаващият се преминава обучение по практика /кормуване/. Тази част от курса за придобиване на категория В  е може би най-важната от целия цикъл, тъй като тя Ви позволява да приложите на практика наученото от листовките, от часовете по безопасност на движението и устройство на автомобила. В продължение на 31 кормилни часа инструкторите на TРАНСКОМ КУРС ООД ще Ви направляват и напътстват. Нашите преподаватели са с необходимото образование и квалификация, вкл. и в педагогическо направление. Имат дългогодишен професионален опит и многократно са доказали, че притежават едни от най-важните педагогически качества за професията – техники и умения за прилагане на индивидуален подход към всеки курсист,  търпение и стремеж към постигане на добри резултати.

Кормуването се състои от 2 части

  1. Шофиране в градски условия. Кормуването се провежда в района на гр. София, като се отработват основните пътни артерии;
  2. Шофиране в извънградски условия;

kurmuvane sofiaВажно е да се знае, че инструкторите на автошкола ТРАНСКОМ КУРС ООД познават в детайли движението и пътната структура на гр. София, така че всеки маршрут може лесно и бързо да бъде заменен с друг подобен. Под наблюдението и напътствията на инструктора се отработват кормилни техники, често давани на шофьорския изпит, а също и много приложими в реална среда. Такава техника например е паркирането. Целта е не само да се вземе книжка от първия път, но и да се придобият солидни знания и умения, така че да се чувствате комфортно на пътя.

Часовете по кормуване се уговарят предварително с инструктора в ден и час, съобразени с възможностите и на двамата. Преподавателите на ТРАНСКОМ КУРС ООД знаят колко трудно е в напрегнатото ежедневие да се отдели време за практическата част на шофьорския курс. Често това се превръща в основна причина за отлагане вземането на книжка във времето. Ето защо в нашата автошкола предлагаме възможност кормуването да се извършва в който и да е от 7-те дни на седмицата, вкл. и през уикендите.

След успешно преминаване на този етап от обучението по шофиране бъдещите водачи се явяват на пробен / вътрешен изпит по кормуване.