Теория – Листовки

listovki avtoizpit

Първият етап от автоизпита, полагането на който ви дава възможност за вземане на шофьорска книжка е теоретичната част (листовки). Подготовката за решаване на  листовки е важна част от обучението на всеки кандидат шофьор. Въпросите, които ще ви бъдат зададени в деня на изпита са общо 60 на брой и са избрани от стандартните листовки, които ние ще ви осигурим по време на курса. Максимално възможният брой грешки е 5. При един неуспешен опит се налага повторно явяване на теоретична изпитна сесия, тъй като успешното издържане на листовките е задължително условие за преминаване към практическата част от изпита. Продължителността на теоретичната част от изпита е 40 минути.

За да се подготвите за решаването на листовки не е достатъчен един прочит на теорията. Необходимо е да решите повече от един път примерните въпроси онлайн или в учебните помагала и да се явите на нашия вътрешен пробен шофьорски изпит, който ще ви помогне да проверите знанията си. ТРАНСКОМ КУРС ООД  Ви предоставя списък с полезни уеб сайтове, където можете да се упражнявате онлайн. В сайта ни ще намерите и нормативната база за движение по пътищата и още много полезна актуална информация за шофьори.