Устройство на автомобила

Непосредствено преди да се качите на учебната кола инструкторът ще Ви запознае с нейните технически особености. Той ще Ви разясни и покаже основните структурни елементи на двигателя и начина, по който функционира автомобилът. В нашата автошкола този модул на обучение не е просто част от теоретичната подготовка на курсиста. Ние смятаме, че информацията за устройство на автомобила е достатъчно важна, за да заслужава отделно внимание. Ето защо 4 часа от вашия шофьорски курс ще бъдат посветени на пълното разглеждане устройството на автомобила, още повече, че ще намерите подобни въпроси и в листовките.

ustroistvo na avtomobila shofiorski izpit

Въпросите от листовките, свързани с общото устройство могат да бъдат разделени на няколко групи:

 • Въпроси за основни агрегати, възли и уредби на автомобила
 • Въпроси за охладителната уредба
 • Въпроси за мазилната уредба
 • Въпроси за горивната уредба
 • Въпроси за кормилната уредба
 • Въпроси за спирачната уредба
 • Въпроси за електрообзавеждането
 • Въпроси за осветителната и сигналната уредба
 • Въпроси за силовото предаване
 • Въпроси за окачването, колелата и гумите
 • Въпроси по техниката за безопасност
 • Въпроси за опасностите за човека и околната среда и др.

 

Като бъдещи водачи на МПС вие ще бъдете равноправни участници в една екосистема, в която шофьорите не са най-уязвимото звено. Ето защо ви е необходимо да научите правилата за движение по пътищата, които да спазвате, за да гарантирате безопасността и на останалите участници в него – например пешеходците. Нашата подготовката има за цел да възпита у бъдещите водачи не само умения да управляват сигурно колата си, но и да го правят безопасно за себе си и за останалите. Тези теми и правила са също част от въпросите в листовките на шофьорския изпит.

Както за останалите модули от подготовката, така и тук автошкола ТРАНСКОМ КУРС ООД предоставя на обучаващите се най-ефикасните помагала и уеб връзки, необходими за резултатно обучение.  Ако искате да решавате примерни листовки или да се консултирате с разпоредбите на Закона за движението по пътищата, Правилника за прилагане на закона за движението по пътищата, Закон за автомобилните превози, Закон за пътищата и др. погледнете нашата страница ПОЛЕЗНО. В нея ще откриете множество полезна информация за бъдещите водачи на МПС.