ПОЛЕЗНО

На тази страница ще намерите много необходима и полезна информация за подготовката и придобиването на шофьорска книжка. Понеже автошкола ТРАНСКОМ КУРС ООД държи да подготви по най ефикасния начин кандидат шофьорите, екипът ни събра за Вас и Ви предоставя всички необходими помагала, инструкции и съвети за полагането на шофьорски изпит.

За да подготвите шофьорския си изпит :

 • Запознайте се с Правилника за прилагане за Закона за движение по пътищата ( ППЗДП )
 • Прочетете актуална версия на Закона за движение по пътищата ( ЗДП )
 • Прегледайте и Закона за автомобилните превози, ако имате нужда ( ЗАП )
 • Решавайте примерни листовки онлайн 
 • Упражнете всички въпроси от листовките на шофьорския изпит
 • Намерете учебния център на БЧК в София на картата (Български червен кръст), където можете да получите удостоверение след преминат курс по оказване на първа долекарска помощ, необходим на кандидатите за водачи на МПС в София - град. Това е един от изискваните документи за получаване на шофьорска книжка.

БЧК София ( Български червен кръст) : бул. "Джеймс Баучер" 76, ет. 3
Телефон :  02/843 10 47

За младите шофьори : 

 • Подаването на документи за издаване на шофьорска книжка в София се извършва в КАТ София. Ето и списък с необходимите документи за първо подаване на документи : 
  • документ за самоличност по ЗБЛД ;
  • документ за платени такси;
  • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК
  • Диплома за завършено основно образование / оригинал и копие /;
  • Удостоверение за успешно завършени шофьорски курсове
  • Удостоверение от БЧК за указване на първа до лекарска помощ оригинал и копие
 • Сайт на Агенция пътна инфраструктура /АПИ/, където ще намерите актуална информация за нововъведенията, свързани с движението по пътищата, за актуалната пътна обстановка, за нормативната уредба, регламентираща движението попътищата /закони, правилници и т.н./ ;